Primaria Candesti

Cîteva observatii asupra personalitătii insului

17-02-2014

Cîteva observatii asupra personalitătii insului 

Între oamenii celor două localităti cercetate, în afară de influente reciproce prin
mijlocirea exemplelor ale realizărilor din gospodării si chiar de comportament ori maniere, în
cursul timpului au avut loc încuscriri. Tipi umani strămutati, prin căsătorii dintr-o asezare în
alta.
Nu-i fără interes observarea acestor „subiecti” măcar si numai în treacăt. (După cum –
socotim – nu-i fără folos de urmărit evolutia si viata celor plecati de la 1962 încoace, realizarea
lor ca oameni pentru societate ca si pentru ei însăsi precum si pentru urmasii lor. Desigur,
timpul scurs pînă acum (1973) încă nu poate furniza concluzii convingătoare, totusi, ar fi un
început care n-ar fi deloc fără însemnătate. Cum, nu este obiectul propus pentru lucrarea de
fată, si cum nici informatii si date nu-s la îndemînă, lăsăm aceasta în grija viitorului, dacă se va
învrednici cineva să cerceteze „ ... căile acestor plecati spre alte cuprinsuri si ... mai ales cu alte
deprinderi decît cele avute de mosii si strămosii lor”). Să rămînem deci la „materialul” ce-l
avem la îndemînă. Desigur, studiul este incomplet si este deci de considerat ca atare, ca o
problemă care îsi asteaptă rîndul si timpul pentru a putea fi tratată.
208
„Eu m-am măritat si am venit în casa omului. Am venit din Cîndesti 2, în Cîndesti 1. La
început, mi-a venit greu. Aici, în casă, în gospodărie, între oameni si între femei alte obiceiuri.
Apoi, m-am deprins. Amu, cînd mă duc dincolo ... ” la ai mei „unde am crescut si am copilărit
... acolo, amu ... toate mi se par străine si, parcă nici nu mai sînt de acolo ... ”.
Iată un „subiect” strămutat dintr-o localitate în alta, cu alte moduri de a lucra si de a-si
duce viata, le adoptă pe acestea fără să aducă cu sine nimic din practicile din locul natal. Se
integrează perfect în toate ale locului unde este strămutat.
„Sînt aici între locul unde m-am născut si locul unde m-am strămutat. Este adevărat că
mi-am luat nevastă din Cîndesti 2 si eu sînt din Cîndesti 1, dar, nici nevastă-mea n-a reusit să
mă facă să fac treburile ca la ei si nici eu n-am reusit s-o fac pe nevastă-mea să trebăluiască ca
la noi, si-atunci, nici pe-al meu si nici pe-al ei, dar, nici ca la noi si nici ca la ei ... cum vedeti !”
Acest „cum vedeti !” este oarecum dezolant, la margine de sat, o cărută, care nu face
prea mare cinste pentru cei de-si duc viata acolo. Nu indică deloc pe un alt om, care, în altă
ocazie spunea cu mîndrie : „ ... fac aceasta ... pentru că vreau, ca cel care, va trece pe aici să
vadă că aici a trăit un OM ... !”
„Da ! mi-am făcut si baie. Nu m-a costat mult. Am cumpărat niste tevi, am luat ciment
si în acest sopron, de lîngă casă, mi-am făcut singur o baie improvizată. Sopronul l-am împărtit
în două, cu usă, cum se cuvine, în prima parte a sopronului am făcut o sobă si deasupra am
montat un cazan simplu den cel în care se fierb rufele de obicei. Apoi, i-am făcut legătură cu
tevi si petrecut prin perete în partea cealaltă, unde am ciment pe jos si peretii, am făcut o
„bortă” (gaură) în perete spre afară, loc de scurgere pentru apă si ... „tătă” familia ... sîmbăta ...
la baie ...
„Sînt din Cîndesti 1 si am venit prin căsătorie la Cîndesti 2 iar, pe la santiere, am văzut
băi si m-am gîndit să fac si eu acasă pentru familie ... !”.
„Subiectul”, nu numai că aduce în gospodărie si familie unde se transplantă unele
obiceiuri si metode de a lucra, ci aduce si inovatii imprimînd un mod nou de a-si duce viata si
de a se gospodări.
La capătul cercetării celor 540 de gospodării din două asezări sociale, se poate spune că
avem de a face cu „subiecti” care au capacitatea de a se gospodări, cuprinde si rezolva
complexele probleme ce se pun unei gospodării în ce priveste conducerea si „subiecti”
neîndămnatici”, care avînd a conduce o gospodărie „ mai mult strică decît direg” si această
gospodărie sufere si sufăr si cei de trăiesc în ea. Sînt „subiecti” harnici muncitori dar care nu
progresează din pricina lipsei de chizuintă si orientare în a se gospodări. Acestia din urmă, ar fi
infinit mai utili lor, familiei lor, cît si societătii, dacă ar activa într-un „serviciu comandat” decît
în calitate de gospodari de sine stătători la ei acasă. După cum sînt si „subiecti” neîndemnatici
la vrea muncă folositoare si practică si se refugiază în locuri unde ... îi tot dau din „clantă” ( din
gură ) la altii asa fel să nu li se vadă si nici priceapă lipsurile pe care le au. Nenorocirea este că
acestora le merge bine ... nu se rup nici cu munca, nici cu grijile ... !

 

Anunturi Importante

09-03-2018

EVENIMENTE MINORITATI

  evenimente minoritati 2018

citeste
08-02-2019

SIPOCA 35

    https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35

citeste
03-07-2019

ANUNT IMPORTANT

ANUNT CUMPARARE DIRECTA depunere oferte  

citeste
01-10-2018

REFERENDUM 6/7.10.2018

data/_editor/SECTII VOTARE REFERENDUM.pdf

citeste

Contact Rapid

Tel : 004/ 0331 594 183
Fax : 004/ 0331 594 271
E-MAIL: primariacandesti@yahoo.com
Primaria Candesti Ro Ro Ua
Programul Operational Comun Romania – Ucraina - Republica Moldova 2007 – 2013 este finantat de catre Uniunea Europeana prin Instrumentul European pentru Vecinatate si Parteneriat si co-finantat de catre tarile participante in program.