Primaria Candesti

Fişa Unităţii Administrativ Teritoriale

17-02-2014

   15.  Comuna CÂNDEŞTI

 

0. DATE DE IDENTIFICARE

Denumire: CÂNDEŞTI

Data înfiinţării: înfiinţată prin L344/2003

Suprafaţă4235 ha

Populaţie totală stabilă (2008)2217 locuitori

Localitatea reşedinţă CÂNDEŞTI

Sate apraţinătoare:

Denumiri:  CÂNDEŞTI

                CĂLINEŞTI

                TALPA

                VIŢCANI

Număr localităţi: 4

Cod SIRUTA: 39967

Cod poştal: 717262

 

 

 

1. LOCALIZARE GEOGRAFICĂ:

1.1. Poziţie (în judeţ):  nord vestică, Culoarul Siretului, Dealul Bour

1.2. Coordonate geografice:

§  Latitudine nordică – 47° 55’

§  Longitudine estică – 24° 58’

1.3. Altitudine medie: 300 m.  

1.4. Vecini:

§   nord-est - Șendriceni

§   nord - vest - Mihăileni

§   vest – jud. Suceava

§   sud - vest -

§   sud – Vârful Câmpului

§   est – Văculești, Șendriceni

§   nord - Lozna

 

2. CADRU NATURAL ŞI PEISAJ:

2.1. Caracteristici ale peisajului (cf. Atlas RSR):

Peisaje de deal şi podiş sub influenţa climatului continental (parţial pontic-subdunărean): dealuri şi podişuri înalte; podiş cu păduri de fag cu carpen, de gorun şi de stejar pedunculat, pajişti stepizate şi terenuri agricole.

 

2.2. Ape de suprafaţă:

Râuri: Siret

Lacuri naturale:

Lacuri artificiale şi heleştee:

2.3. Vegetaţie şi faună: zonă de silvostepă

Păduri: zăvoaie de arini, sălcii, plopi.

Specii de plante şi animale: culturi de plante agricole, mistreţi, căprioare, dihori, vulpi, jderi, prepeliţe, ciocănitori, iepuri.

Culoare de migraţie a păsărilor: : VI – CULOARUL DE MIGRAŢIE CARPATIC

2.4. Caracteristici ale solului:

Tipuri de sol: soluri brune cenușii tipice, brune luvice

2.5. Resurse ale subsolului:

2.6. Zone protejate

ROSPA (nr. /denumire /% din suprafaţa UATB):-

Alte rezervaţii (denumire /suprafaţă): -

2.7. Peisaj cultural (da – obiectul /nu):

Nu.

 

3. ACCESIBILITATE:

3.1. Rutieră:   DN = 1 29 C

                        DJ =  1

                        DC = 3

Lungime drumurilor publice – 21,6 km

3.2. Feroviară:

Lungime linie CF =  0 km

Staţie /haltă /anul dării în folosinţă: -

 

3.3. Aeriană: distanţa minimă faţă de un aeroport

            Cândeşti – Salcea = 48 km

3.4. Distanţa între oraş /sat reşedinţă şi municipiul reşedinţa de judeţ:

Cândeşti – Botoşani = 47 km

3.5. Distanţa între oraş /sat reşedinţă şi cel mai apropiat oras:

Cândeşti – Mihăileni = 7 km

3.6. Conectare la sisteme de transport public interurban: DA

3.7. Punct de trecere a frontierei (PCTF): NU

 

4. ASPECTE ISTORICE:

4.1. UAT: denumire actuală /atestare documentară /denumiri vechi:

Comuna Cândeşti/ 2003 / 1968-2003 a făcut parte din comuna Mihăileni

4.2. Localităţi: denumire actuală /atestare documentară /denumiri vechi:

Cândeşti / sec.XIV/ Cândeşti-Dorohoi

Călineşti / 1519 / -

Talpa / sec. XVIII / -

Viţcani / - / -

 

5. TERITORIU ADMINISTRATIV

5.1. Suprafaţă totală: (ha /% din suprafaţa judeţului):

5.2. Bilanţ teritorial:

Nr.crt.

Folosinţa terenului

Suprafaţa

ha

Suprafaţa

%

1.

Terenuri cu destinaţie agricolă, din care:

Terenuri arabile

Pasuni

Fâneţe

Vii

Livezi

3415

 

 

2897

445

44

0

29

80,6

 

 

68,4

10,5

1

0

 

Anunturi Importante

09-03-2018

EVENIMENTE MINORITATI

  evenimente minoritati 2018

citeste
08-02-2019

SIPOCA 35

    https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35

citeste
03-07-2019

ANUNT IMPORTANT

ANUNT CUMPARARE DIRECTA depunere oferte  

citeste
01-10-2018

REFERENDUM 6/7.10.2018

data/_editor/SECTII VOTARE REFERENDUM.pdf

citeste

Contact Rapid

Tel : 004/ 0331 594 183
Fax : 004/ 0331 594 271
E-MAIL: primariacandesti@yahoo.com
Primaria Candesti Ro Ro Ua
Programul Operational Comun Romania – Ucraina - Republica Moldova 2007 – 2013 este finantat de catre Uniunea Europeana prin Instrumentul European pentru Vecinatate si Parteneriat si co-finantat de catre tarile participante in program.