Primaria Candesti

Istoricul bisericii din Cândeşti 1 cimitirul şi cultul morţilor

17-02-2014

 Istoricul bisericii din Cândeşti 1 cimitirul şi cultul morţilor

 

          În sat nu era biserică. Oamenii mergeau la biserică şi toate nevoile lor de cult la Rogojeşti. Printr-o întîmplare demnă de povestit, săteanul Ioan Venteniuc întîlneşte la un „hram" la Rogojeşti pe Suriciuc Nicolae, născut la Rogojeşti şi căsătorit la Pătrăuţi, unde -fiind gospodar bun şi vrednic - a fost ales de primar şi epitrop la biserica din Pătrăuţi.
În timpul mesei, au povestit fiecare cîte toate şi-a venit vorba şi de biserica cea nouă care s-a construit sub primariatul lui Suriciuc în satul Pătrăuţi şi că, biserica veche, consiliul bisericesc s-a hotărît să dea de pomană unui sat care n-are biserică.
Cum tocmai satul Cândeşti n-avea biserică, Venteniuc l-a rugat pe primar ca această biserică să le fie dată cîndiştenilor şi, la despărţire, a rămas că Suriciuc, primarul, să vorbească cu oamenii din Pătrăuţi.
După un timp, în anul 1911, oamenii din Cândeşti 1 au fost anunţaţi să vină la Pătrăuţi să ridice biserica cea veche.
Biserica a fost desfăcută de către un meşter priceput din Bălcăuţi cu numele de Magorca Vasile, iar clopotniţa a fost desfăcută noaptea, pe răspunderea primarului, deoarece oamenii din Pătrăuţi n-ar fi vrut să dea şi clopotniţa.
Terenul unde a fost adusă şi construită biserica, aici înainte era baltă unde se scăldau raţele şi gîştele.
De bucurie că a fost adusă biserica, toată lumea din sat a cărat pămînt şi a astupat gîrla. Pe acea vreme Mihai Siminciuc era primar în sat, iar, Ventoniuc Mihai, Polec Dumitru, Goraş Moroşan, Ioan Hauciuc erau epitropi la biserică.
Construcţia bisericii s-a terminat în 1912 prin contribuţia cetăţenilor din sat şi a Mitropoliei din Cernăuţi.
Acoperişul bisericii, mai întîi, a fost din draniţă, în urmă, acesta a fost vîndut şi biserica acoperită cu tablă.
În biserică, la cererea oamenilor din sat, slujba religioasă se oficiază în limba română de la început pînă azi.
Cimitirul satului amplasat la mijloc de sat şi în afara vetrii satului, între părăul Molniţa şi sat, este împrejmuit şi bine îngrijit. Monumente funerare, lucrări de artă lipsesc.

Cândeşti 2. („Date monografice despre biserica din Cândeşti 2 întocmite şi redactate de : pr. Constantin Popescu - paroh).
Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului" a fost zidită în anul 1853, pe urmele altei biserici ce era din bîrne de lemn şi care s-a risipit. Cînd şi cine a ridicat acea biserică, nu se ştie. Biserica face parte din tipul bisericilor moldoveneşti, construcţie din epoca decadentă.
Corpul bisericii, este zidit din cărămidă pe temelie şi soclu de piatră. Grosimea zidurilor 0.90 m, acoperiş de tablă, la capetele dinspre răsărit şi apus cu o cruce de fier; în 1912 i s-a adăugat în partea de apus un pridvor din scînduri pe soclu temelie din piatră.
Biserica a fost zidită de Pavel Stoianovici din Dersca epitropul şi posesorul moşiei.
Planul general al bisericii este format dintr-o singură navă cu abisida. Intrarea în biserică se face prin partea de apus din pridvor se trece în naos. Naosul este luminat de patru ferestre aşezate cîte două în pereţi, lucrare în arc bizantin. În mijlocul naosului două ieşiri din zid pe care se sprijină acoperişul naosului împarte naosul în două părţi. Acoperişul naosului este căptuşit cu scînduri, are forma fundului de corabie. Altarul este despărţit de naos printr-o catapeteazmă.
În partea stîngă din altar se află nişa sf. Proscomedii. Pereţii interiori sînt zugrăviţi, iar pe din-afară văruiţi uniform cu var.
Biserica este lipsită de ornamente decorative murale. Picturile vechi din sec. XIX-lea, de la înfiinţarea bisericii sînt corect executate, fără valoare artistică, icoanele sînt pictate pe lemn în ulei. Fondul icoanelor este negru. Pe toate icoanele, numele sfinţilor este scris în slavoneşte. Numele pictorului este necunoscut.
Catapeteazma bisericii construcţie din lemn de tei, este formată din trei rînduri de icoane, fără sculpturi pe ele ca ornamente.
Uşile împărăteşti sînt sculptate în lemn avînd frunze de viţă de vie şi struguri ca decoraţie. Uşile diaconeşti lipsesc.
Biserica este lipsită de obiecte sfinte de valoare istorică sau artistică. Cărţile bisericeşti sînt vechi cu litere chilirice.
În afară de cărţile sfinte, biserica mai posedă o bibliotecă cu volume din diferiţi autori.
Momente importante din istoria bisericii şi acte de cultură legate de biserică nu avem.
Lucrări de restaurare ale bisericii s-au făcut în anii 1892, 1912, 1942 şi 1958. Toate aceste lucrări de restaurare au fost făcute pe cheltuiala locuitorilor.

 

Atît biserica cît şi cimitirul satului se află cam la mijlocul satului. Cimitirul îşi are terenul său între ograda bisericii şi părăul Molniţa. Tot aici se află locul celor căzuţi pe cîmpuri de bătaie din război „cimitirul Eroilor", eroii sînt pomeniţi şi sărbătoriţi cu piozitate şi evlavie.
 
 
 
Biserica din Cândeşti 1 transplantată aici în anul 1912 din localitatea Pătrăuţi.
 
 
 
 
Biserica din Cândeşti 2
 
 
 
 
 

 

Anunturi Importante

09-03-2018

EVENIMENTE MINORITATI

  evenimente minoritati 2018

citeste
08-02-2019

SIPOCA 35

    https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35

citeste
03-07-2019

ANUNT IMPORTANT

ANUNT CUMPARARE DIRECTA depunere oferte  

citeste
01-10-2018

REFERENDUM 6/7.10.2018

data/_editor/SECTII VOTARE REFERENDUM.pdf

citeste

Contact Rapid

Tel : 004/ 0331 594 183
Fax : 004/ 0331 594 271
E-MAIL: primariacandesti@yahoo.com
Primaria Candesti Ro Ro Ua
Programul Operational Comun Romania – Ucraina - Republica Moldova 2007 – 2013 este finantat de catre Uniunea Europeana prin Instrumentul European pentru Vecinatate si Parteneriat si co-finantat de catre tarile participante in program.