Primaria Candesti

Probleme de sistematizare

17-02-2014

 În preocuparea oficialitătilor pentru perspectiva de viitor a localitătii cercetate, un loc
de frunte îl ocupă sistematizarea si urbanizarea asezării sociale. Lectura planurilor întocmite de
la Consiliul Comunal dă posibilitatea cititorului să aibă o viziune de ansamblu asupra viitorului
ce se vrea realizat.
În lucrarea de fată, au fost înfătisate, asa cum am spus, pentru studiu prin comparatie,
două asezări sociale; una din asezări fiind după un sistem de orientare si organizare al timpului
său, care privea în ansamblu, o formulă de sat asezat pe un teren parcelat, în loturi tip, pe
dreapta si pe stînga unei artere (ulita satului), croită în linie dreaptă, cealaltă asezare, s-a
întemeiat pe temeiluiri de gospodării individuale plasate si orientate dpă teren, după, izvorul de
apă si ... voluntar, după pricepere si nevoile personale si de familie. Iar, reforma agrară din
1864 statorniceste si legitimează aceste asezări voluntare.
Rezultatul este că asezarea cu un sistem preconceput progresează si în timp tot este în
avans fată de asezarea asa numită de noi „voluntară”.
După ce o asezare socială a fost întemeiată si mai ales, dacă această asezare are si un
trecut de generatii, opera de sistematizare a localitătii întîmpină dificultăti. Pentru aceste
motive se prevede un timp îndelungat pentru înfăptuirea acestui proces de sistematizare si
urbanizare. Si, lucrul nu va fi nici usor si nici fără eforturi.
Planurile si documentatia fiind întocmite de cunoscători si competenti în materie, nu
vor fi puse în discutie în lucrarea de fată. Ceea ce totusi ne-am permite, este să demonstrăm că
ograda omului de lîngă casă folosită judicios, nu poate fi considerată ca teren nefolositor
economiei în mare. Aceasta, pentru că, aici creste si se dezvoltă marea avutie natională :
animalele si păsările atît pentru omul însăsi cît si pentru societate (în ultimă analiză, pentru
economia natională a patriei). Fiecare metru pătrat de ogradă este pus în valoare si este
productiv !
Deci, „strămutarea satelor si gospodăriilor individuale pentru a cîstiga teren agricol” nu
este întru totul convingătoare ! (O astfel de gospodărie individuală de sine stătătoare poate fi
considerată ca o unitate de productie profitabilă pentru colectivitate. Aceasta ar putea fi
192
transformată în MINIFERMA înfloritoare. Si, ar putea exista din aceste „mini-ferme”
înfloritoare si aici ca si pe întreg cuprinsul patriei în număr de mii si mii cu conditia ca
„fermierul” să fie un om iscusit, bine pregătit sub raport profesional, bun gospodar, bun
organizator si administrator dublat de-oatitudine civic-cetătenească fată de tot ce-l înconjoară.
Iar, productia să fie „industrială” calitativ si cantitativ).
Dacă sistematizarea localitătilor rurale se face pentru a da avînt acestor asezări către
progres si civilizatie ca si pentru urbanizarea lor, atunci acest lucru este de dorit si, cum s-a
văzut, toată lumea marsează către acest tel. Distrugerea însă, a gospodăriilor, care ar putea
deveni niste „miniferme”, de productie eficientă pentru economia natională nu este de dorit si
constutuie o greseală, o mare greseală !
În asezările în care omul nu este obisnuit să-si chivernicească gospodăria sa astfel ca
aceasta să reprezinte un adevărat „complex” de activitate pentru el pe parcursul întregului an,
indiferent de anotimp, se pot înscrie activităti de „modelare” a sistemului de gospodărire.
Acestea sînt de dorit si de recomandat în acelasi timp. (Deseori, călătorul trece printr-o
localitate, si cu acest prilej, uneori îsi pune, sau este ispitit să-si puie întrebarea :
- Oare gospodarul din această localitate rurală ... unde-si tine păsările ... ?! dar
animalele ... ?! că, în jurul casei ... e pustiu ... ” bate vînt de libertate”, în afară de casă si-un
gărdut „plictisit” de stationare singulară pe lîngă „ulita” satului, în ogradă nimic nu se vede ...
nici tu poiată de găini ... nici tu poiată de păsări ... nici tu grăjdulet pentru văcuta de lapte ...
nini tu nimic ... nimic ! Oare omul nu mănîncă lapte ... ?! Ce-o fi mîncînd, Doamne ... !
Acolo însă, unde gospodarul si-a făurit o seamă de acareturi drept ajutătoare în munca
si în productia sa, respectul, aprecierea si încurajarea pentru cei merituosi gospodari sînt o
datorie ! Iar, sistematizarea să nu constituie un mod de frînare a normalei dezvoltări a activitătii
gospodarilor din localitătile rurale !

Anunturi Importante

09-03-2018

EVENIMENTE MINORITATI

  evenimente minoritati 2018

citeste
08-02-2019

SIPOCA 35

    https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35

citeste
03-07-2019

ANUNT IMPORTANT

ANUNT CUMPARARE DIRECTA depunere oferte  

citeste
01-10-2018

REFERENDUM 6/7.10.2018

data/_editor/SECTII VOTARE REFERENDUM.pdf

citeste

Contact Rapid

Tel : 004/ 0331 594 183
Fax : 004/ 0331 594 271
E-MAIL: primariacandesti@yahoo.com
Primaria Candesti Ro Ro Ua
Programul Operational Comun Romania – Ucraina - Republica Moldova 2007 – 2013 este finantat de catre Uniunea Europeana prin Instrumentul European pentru Vecinatate si Parteneriat si co-finantat de catre tarile participante in program.