Primaria Candesti

STRATEGIA DE DEZVOLTARE

26-12-2014

CONSILIUL LOCAL CÂNDEŞTI

 PRIMĂRIA COMUNEI CÂNDEŞTI

 JUDEŢUL BOTOŞANI

 

 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A COMUNEI CÂNDEŞTI

 

 

 CONSILIUL LOCAL CÂNDEŞTI

 PRIMĂRIA COMUNEI CÂNDEŞTI

 JUDEŢUL BOTOŞANI

 

 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A COMUNEI CÂNDEŞTI

 

 

 

 

 

 

JUDEŢUL  BOTOŞANI

 

  2015– 2020

 

 

 

JUDEŢUL  BOTOŞANI

 

 

  2015– 2020

CUPRINS

 

1.INTRODUCERE    …………………………………………………….……………….….. …  2

Strategia UE pentru Dezvoltare Durabilă   ……………………………………………  6

Provocări cruciale  ………………………………………………………………………….………  9

Schimbările climatice şi energia curată  …………………………………………….…  9

Transport durabil   ………………………………………………………………….……..……  15

Producţie şi consum durabile  ………………………………………………………………. 18

Conservarea şi gestionarea resurselor naturale  ……………………………..…  21

Sănătatea publică   …………………………………………………………….…………..…… 23

Incluziunea socială, demografia şi migraţia   …………………….………….…… 28

Sărăcia globală şi sfidările dezvoltării durabile   ………………….……………   31

Teme inter şi trans-sectoriale   ……………………………………………….…..……   32

Educaţie şi formare profesională  …………………………………………...…………  32

Cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, inovarea   .…..………   32

Instrumente financiare şi economice   ………………………………….…..………  33

2. Profilul  actual al comunei Cândeşti................................  36

2.1. Prezentarea generală a comunei Cândeşti   ……………….…………      36

2.2.  Aşezarea geografică   …………………………………………………..…….……    36

2.3. Suprafaţă şi relief   ………………………………………………………..…………..   36

2.4. Clima    ………………………………………………………………………………………..   37

2.5. Geologie   ………………………………………………………………………..………….   38

2.6. Repere istorice   …………………………………………………………………………..  40

2.7.  Infrastructura de transport   …………………………………………..…………   46

2.7.1. Reţeaua de drumuri   …………………………………………………….………..   46

2.7.2. Transport feroviar  …………………………………………………….….………     46

2.7.3. Transport aerian  ……………………………………………………….….……..     47

2.7.4. Transportul public  ………………………………………………………..……….    47

2.8.  Infrastructura edilitară ………………………………………………….….……..    47

2.8.1. Sistemul de alimentare cu apă  ……………………………………………..    47

2.8.2.  Serviciul de canalizare   …………………………………………….….………    47

2.8.3.  Sistemul de alimentare cu energie electrică   ………..……………    48

2.8.4.  Reţeaua de telefonie şi poştă   ……………………………….….………..    48

2.8.5.  Alimentare cu gaze naturale şi căldură   ……………….…….………    49

2.9.  Gospodărirea comunală  …………………………………………….…….……..    49

2.10.  Protecţia şi conservarea mediului  …………………………….….………    50

2.10.1.  Calitatea aerului   ……………………………………………………..………..    51

2.10.2.  Reţeaua hidrografică şi calitatea apelor   …………….….…………    52

2.10.3.  Calitatea solurilor   …………………………………………………………….     55

2.10.4.  Vegetaţia şi fauna ……………………………………………….……………..    56

2.11.  Infrastructura educaţională   …………………………………..…………..     58

2.12. Infrastructura sanitară ……………………………………………………………     59

2.13.  Cultura – artă - lăcaşe de cult   …………………………….…….……….     59

2.14.  Infrastructura de turism   ……………………………………………..………     69

2.15.  Asistenţa socială   ……………………………………………………..…………..   70

2.16.  Populaţia, locuinţe, forţa de muncă    ……………………....………….    70

2.16.1. Populaţia   …………………………………………………………………..………..    70

2.16.2. Locuinţe, teritoriu etc. ……………………………………………....………..    71

2.16.3. Forţa de muncă  …………………………………………………………………….   71

2.17.  Agricultura   ………………………………………………………………………..…….  72

2.18.  Silvicultura   ……………………………………………………..………………..……   74

2.19.  Gospodărirea apelor   ……………………………………………………………..  75

2.20. Industria   …………………………………………………………………………..…….   76

2.21. Comerţul şi prestările de servicii   ……………………………………………   83

2.22. Construcţiile – situaţia actuală  ………………………………..…………….    83

2.23. Riscuri naturale şi hidrologice   …………………………………………..…..   84

2.23.1. Alunecările de teren şi eroziunea   …………………………………..…..  85

2.23.2. Riscuri hidrologice   ………………………………………………………………..  85

2.24. Societatea civilă   …………………………………………………………………..…   86

3.Analiza  SWOT  pe  domenii,  a  comunei  Cândeşti…….…....  91

Mediul de afaceri   …………………………………………………………………………….    91

Infrastructura   …………………………………………………………………….…………….   93

A  -  Reţeaua de drumuri   ........................................................   93

B – Alimentarea cu apă şi canalizarea  ………………………………….………….   95

C – Infrastructura de locuinţe   ……………………………………………….………..   97

D – Infrastructura de energie electrică, termică, gaze naturale   …….  98

E  – Infrastructura de  poştă şi telecomunicaţii   …………………….……….   99

Domeniile sociale: sănătate, asistenţă socială, învăţământ   ….…….  100

A. Sănătatea  ……………………………………………………………………………….…..  100

B. Asistenţa socială    ……………………………………………………………………….    101

C. Învăţământ   …………………………………………………………………………….……. 103

Cultura şi sport  …………………………………………………………………………….……  105

Cultura   ……………………………………………………………………………………………..  105

Sport   …………………………………………………………………………………………….…… 106

Turism   ………………………………………………………………………………………….…… 107

Resurse Umane şi Piaţa forţei de muncă   ………………………………… .…..  108

Calitatea Factorilor de Mediu …………………………………………………… .…….   109

Agricultură,  Silvicultură  şi  Dezvoltare rurală   …………………………....  113

Agricultura şi creşterea animalelor …………………………………………….…..    113

Silvicultura    …………………………………………………………………………………...    117

Dezvoltare rurală    ……………………………………………………………………….…    118

4.  Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cândeşti în

perioada 2014-2018   ……………………………..………………………….………..   121

4.1.  Viziunea privind dezvoltarea economico-socială   ….……………….   121

4.1.1. Obiective generale   …………………………………………………… …………   121

4.1.2.Obiective strategice   ……………………………………………………… ……..  122

4.1.3. Obiective specifice   …………………………………………………… ……….    123

4.1.4. Probleme-cheie   …………………………………………… ………………….      124

4.1.5. Priorităţi   ……………………………………………………… ………… ………..     128

4.2. Plan de acţiuni 2014 – 2018   ………………………… ………… ………..     130

Direcţie strategică I: Creşterea capacităţii de auto-dezvoltare a

 comunităţii ……………………………………………………………………………..…..…     130

Direcţie strategică II: Protecţia mediului înconjurător   ………………      131

Direcţie strategică III: Dezvoltarea capitalului uman  ……… .……..       133

Direcţie strategică IV: Dezvoltarea serviciilor sociale şi medicale  ...  135

Direcţie strategică V: Extinderea şi modernizarea infrastructurii   ..   136

Direcţie strategică VI: Modernizarea administraţiei locale   ……… …..  143

Direcţie strategică VII: Mediul de afaceri   ……………………………… ……..  145

Direcţie strategică VIII:  Culte religioase    ..................................  147

Direcţie strategică IX:  Cultură    ................................................  148

Direcţie strategică X:  Incluziunea romilor   .................................  148

Direcţie strategică XI:  Dezvoltarea socio-economică prin

Asociaţiile de tip Grup de Acţiune Locală(corelate cu PNDR) ………..    149

continuarea aici:

 

Anunturi Importante

09-03-2018

EVENIMENTE MINORITATI

  evenimente minoritati 2018

citeste
08-02-2019

SIPOCA 35

    https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35

citeste
03-07-2019

ANUNT IMPORTANT

ANUNT CUMPARARE DIRECTA depunere oferte  

citeste
01-10-2018

REFERENDUM 6/7.10.2018

data/_editor/SECTII VOTARE REFERENDUM.pdf

citeste

Contact Rapid

Tel : 004/ 0331 594 183
Fax : 004/ 0331 594 271
E-MAIL: primariacandesti@yahoo.com
Primaria Candesti Ro Ro Ua
Programul Operational Comun Romania – Ucraina - Republica Moldova 2007 – 2013 este finantat de catre Uniunea Europeana prin Instrumentul European pentru Vecinatate si Parteneriat si co-finantat de catre tarile participante in program.